Sudico báo lãi cao gấp 4,7 lần doanh thu giữa nền kinh tế đang khủng hoảng

Tổ chức liên quan lãnh đạo báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu tại CTCP Đầu tư Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (Sudico, mã SJS – sàn HOSE). Sudico báo lãi cao gấp 4,7...

Đăng bởi:Tiến Thành | 02/03/24

Tổ chức liên quan lãnh đạo báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu tại CTCP Đầu tư Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (Sudico, mã SJS – sàn HOSE).

Sudico báo lãi cao gấp 4,7 lần doanh thu giữa nền kinh tế đang khủng hoảng

Cụ thể, từ ngày 22/6 đến ngày 19/7, CTCP Chứng khoán Quốc Gia, tổ chức liên quan ông Bùi Quang Bách, Thành viên HĐQT Sudico đã không bán ra được cổ phiếu trong tổng đăng ký 513.000 cổ phiếu.

Như vậy, do không bán được cổ phiếu đăng ký, Chứng khoán Quốc Gia vẫn sở hữu 0,44% vốn điều lệ tại Sudico.

Lý do việc không bán thành công do diễn biến thị trường chưa thuận lợi.

Trước đó, Chứng khoán Quốc Gia vừa bán ra 1.600.000 cổ phiếu SJS trong tổng đăng ký 2.113.000 cổ phiếu để giảm sở hữu từ 1,84% về còn 0,44% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện từ ngày 24/4 đến ngày 19/5.

Ngoài ra, ngày 12/6, Công ty cổ phần SAM Holdings (mã SAM – sàn HOSE) đã bán ra toàn bộ 377.600 cổ phiếu SJS để giảm sở hữu từ 0,33% về còn 0% vốn điều lệ.

Được biết, SAM Holdings là tổ chức liên quan ông Bùi Quang Bách, Thành viên HĐQT tại Sudico và ông Phương Xuân Thụy, Thành viên HĐQT tại Sudico.

Chứng khoán Quốc Gia chưa bán ra 513.000 cổ phiếu Sudico (SJS)

CTCP Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà (Sudico, HoSE: SJS) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2022 với kết quả kinh doanh khả quan. Trong quý, Sudico ghi nhận 12,7 tỷ đồng doanh thu, giảm 72% so với cùng kỳ. Ở chiều ngược lại, doanh thu hoạt động tài chính tăng lên 108 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính lại giảm 7,1, tỷ đồng.

So với cùng kỳ năm 2022, chi phí bán hàng của SJS giảm từ 2,1 tỷ đồng còn 1 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng thêm 2,9 tỷ đồng lên 6,8 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi các chi phí, Sudico báo lãi 57 tỷ đồng trong quý 2/2023, tăng 41 tỷ đồng so với quý 1 và cao gấp 9,5 lần so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, SJS ghi nhận 67,1 tỷ đồng doanh thu giảm 71,7% so với cùng kỳ và 92,8 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế gấp 2,8 lần cùng kỳ. Tại ĐHĐCĐ năm 2023, HĐQT Sudico đã thông qua kế hoạch doanh thu 1.145 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 320 tỷ đồng.


0931924999
Liên hệ